TÜSTAV, Lastik-İş arşivini araştırmacıların kullanımına açtı

Derby İşgali - 4 Temmuz 1967

Buralar

1949 yılında kurulan ve 1967’de DİSK’in kurucu sendikaları arasında yer alan Lastik-İş Sendikası'nın arşiv malzemeleri, TÜSTAV'ın "İşçi Hareketleri Arşiv Fonu* altında erişime açıldı. 

TÜSTAV İşçi Hareketleri Arşiv Fonu, Birleşik Metal İş Sendikası’nın devraldığı Türkiye Maden-İş Sendikası’nın arşiv belgelerinin tasnif edilerek TÜSTAV’da kullanıma açılmasıyla başladı.

Eylül 2005’te imzalanan bir protokolle, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’in ve üye sendikalarının arşiv varlığının kullanım hakları TÜSTAV’a bağışlandı.

Dosya esaslı olarak tasnif edilen 768 kutu, 4 bin 443 zarf, 84,48 raf metrelik DİSK Merkez arşiv fonu tasnif edilerek DİSK’in kuruluşunun 40. yılı olan 13 Şubat 2007’de araştırmacıların kullanımına açıldı.

TÜSTAV, Lastik-İş arşivnin ardından Gıda-İş, Deri-İş, Genel-İş, Bank-Sen, Bank-İş, Oleyis, Yapı-İş, Dev. Sağlık-İş, Turizm-İş, Toprak-İş, Keramik-İş, Hür Cam-İş, Ges-İş, Yer altı Maden-İş, Dev Maden-Sen sendikalarının arşiv fonlarını da tasnif ederek kullanıma açmayı hedefliyor. 

Lastik-İş arşiv kataloğu için tıklayın  


Lastik-İş hakkında

Lastik-İş, 1949 yılında İstanbul Lastik Sanayi İşçileri Sendikası adıyla kuruldu. Rıza Kuas’ın 1954 yılında genel başkan seçilmesiyle sendikal hareket içinde farklı bir çizgi izleyen Lastik-İş 1967 yılında DİSK’in kuruluşuna katıldı. 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte, DİSK üyesi diğer sendikalar gibi, faaliyeti durduruldu, yöneticileri yargılandı. 1992 yılında yeniden sendikal faaliyete dönen Lastik-İş, herhangi bir konfederasyona üye olmayan Laspetkim-İş Sendikası ile 1994 yılında birleşti. Halen Türkiye Petrol Kimya Lastik işçileri Sendikası (Lastik-İş) adıyla DİSK üyesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.