SALT bu yıl sekiz araştırma projesini destekleyecek

Buralar

İmparatorluktan cumhuriyete Türkiye’nin iki yüzyıllık kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat üretimleri hakkında özgün belge edinimi ve araştırmayı teşvik eden SALT Araştırma Fonları’nın 2020 başvuruları başladı.

Bu yıl, CultureIst’in iki ek fonuyla sekiz araştırma projesine 15.000 TL değerinde, toplam 120.000 TL’lik fon desteği verilecek. Türkiye’deki sanat ve kültür platformlarının gelişimine sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlayan, ABD merkezli CultureIst tarafından sağlanan iki fon sanat araştırmalarına yönelik olacak.

2013’ten bu yana toplam 48 projeyi destekleyen SALT Araştırma Fonları, yerel örnekleri çeşitli bilgi alanlarını harmanlayarak inceleyen, genelgeçer kanıların yeni bulgularla sorgulanmasına olanak tanıyan çalışmalara veriliyor. Kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak veya uzun soluklu araştırmalarına eklemlenecek yapıdaki içeriklere değerlendirme aşamasında öncelik veriliyor.

İki aşamaden oluşan fon başvurularının SALT Araştırma’nın odaklandığı alanlar temel alarak hazırlanması gerekiyor. 24 Şubat Pazartesi saat 18.00’e kadar süren ön başvurular, konu ve dönem bakımından içeriğin uygunluğunu değerlendirmeye yönelik. Bu aşamayı geçen aday projeler için son başvuru tarihi 23 Mart Pazartesi; sonuçların duyuru tarihiyse 22 Nisan Çarşamba olarak belirlenmiş. Seçilen projelerin çıktıları, Aralık ayında yapılacak bir sunum programında kamunun yorum ve katkılarına açılacak.

Seçici Kurul, Farah Aksoy (SALT), Doç. Dr. Alev Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi), Dr. Bora Gürdaş (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’tan (SALT) oluşuyor.

Kent, toplum ve ekonomi tarihi araştırmaları Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve/veya 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin içerikler ile SALT Araştırma bünyesindeki belgelerin kullanımıyla hazırlanan projeleri kapsıyor. Mimarlık ve tasarım araştırmaları Türkiye’de 1950’ler sonrasında basılı kaynakların dışında kalan ya da mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar getiren çalışmalarla ilgili; tasarım nesnelerinden yapılı çevreye her türlü ölçek konu olarak seçilebiliyor. Sanat araştırmaları 1950’lerden itibaren bölgesel ve enternasyonal çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihi yazımlarına, basılı veya bilinir kaynakların ötesinde materyal incelemelerine açık.