“Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset, 1980-2002” - Mesele 121

14 – 15 Aralık 2019 tarihlerinde Tarih Vakfı, TÜSTAV ve DİSK iş birliğinde, Emek Tarihi Konferansları dizisinin dördüncüsü “Türkiye’nin Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset, 1980-2002” başlığı ile gerçekleştirilecektir.

14 Aralık 2019

09.30
Kayıt

10.00 – 10.20
Mehmet Ö. Alkan / Açılıs Konusması

10.20-11.00
Hakan Koçak / Açılıs Tebligi
Neo-liberalizm Karşısında Türkiye Işçi Hareketinin Yükselişi ve Düşüşü

11.00 – 13.00
Sosyal Güvenlik, Ücretler ve Emek
Oturum Başkanı: Zafer Aydın

 • 11.00-11.20
  Atilla Özsever / 1999 Sosyal Güvenlik Reformu ve Emek Hareketinin Tavrı
 • 11.20-11.40
  Tayfun Mertan / Dünya Bankası Projelerinde Emekçiler
 • 11.40-12.00
  Didem Direk / Finansallaşma ve Gelir Eşitsizligi: Türkiye Örneği
 • 12.00-12.20
  Gencer Çakır / Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde Ücretlerin Gelişimi

13.00-14.00
Ögle Arası

14.00 – 15.30
Neoliberalizm, Güvencesizlik ve Beyaz Yakalılar
Oturum Baskanı: Nursen Gürboga

 • 14.00-14.20
  Yonca Günes Yücel ve Gözde Orhan / Yayıncılık Sektörünün Esnek, Kırılgan Çalışma Pratiği: Kadın Çevirmenlerin “Çeviri İşi” İle İlişkisine Dair (1980-2002)
 • 14.20-14.40
  Özlem Akkaya / 1980’lerde TRT’de Neoliberal Dönüş ve Kadın Yayıncılar
 • 14.40-15:00
  Ebru Isıklı / ‘90 Sonrası “Yaptığın İşi Sev” ideolojisi nasıl norm oldu?
 • 15.00:15.20
  Ebru Gençalp / Neoliberal Dönemde Basından Medyaya Dönüşüm ve Medya Sermaye Yapısının Değişimi

16.00 – 16.30
Kahve Arası

16.30 – 17.30
Sinema ve Edebiyat’ta Emek
Oturum Baskanı: Selin Dingiloglu

 • 16.30-16.50
  Aslı Daldal / 1990’larda Yeni Türk Sineması’nda Emekçi Öznenin Kayboluşu: Küreselleşme ve Festivalizm
 • 16.50-17.10
  Onur Bütün / 1980-2002 Yılları Arasında Yayınlanmış Edebi Metinlerde Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımı

15 Aralık 2019

11.00 – 13.00
Emek ve Isçi Profilleri
Oturum Baskanı: Barıs Alp Özden

 • 11.00-11.20
  Saniye Dedeoglu / Küresel Üretim, Yerel Emek: 1990 ve 2000’lerde İstanbul’da Hazır Giyim Sektörü
 • 11.20-11.40
  Ertuğrul Bilir / Gemi Söküm Endüstrisinde Çalışma Ilişkileri ve İşçi Profili
 • 11.40-12.00
  Aslıhan Aykaç / Türkiye’de İşçi Sınıfı Oluşumunun Dünü ve Bugünü: Nazilli Üzerine Bir Alan Çalışması
 • 12.00-12.20
  İhsan Seddar Kaynar / Fındık İşçiliğinin Sınıf İçi Dönüşümü

13.00-14.00
Ögle Arası

14.00 – 16.00
Sendikal Hareket
Oturum Baskanı: Erol Ülker

 • 14.00-14.20
  Demet Parlak / Neoliberal Dönemde Sınıf-Sendika-Siyaset Ilişkisi: DİSK Örneği (1981-2000)
 • 14.20-14.40
  Aziz Çelik ve Deniz Beyazbulut / 12 Eylül Darbesi ve Sendikal Hareketin Yenilgisi
 • 14.40-15.00
  Irfan Kaygısız / Sınıfla Beraber Değişen TIS’ler: İsçi Sınıfı ve Sendikal Hareketteki Değişimin Toplu Sözleşmelere Etkisi
 • 15.00 - 15.20
  Atakan Yılmaz / 24 Ocak İstikrar Programı: Yapısal Dönüşüm Önlemlerinin DİSK ve Türk-İş’teki Yansımaları

16.00 – 16.30
Kahve Arası

16.30-18.00
Kocaeli Örneğinde Neoliberal Dönüşüm ve Emek
Oturum Baskanı: Hakan Koçak

 • 16.30-16.50
  Aslı Kayhan / İZMİT SEKA’da İşçileşme Süreçleri
 • 16.50-17.10
  Ahmet Bekmen / Kocaeli İşçi Sınıfı Üzerinden Toplumsal ve Siyasal Dönüşümü Okumak
 • 17.10 -17.30
  F. Serkan Öngel / 1960’lardan Günümüze Kocaeli Bölgesi’nde Sektörel Dönüşüm ve İşçi Sınıfı
Joomla SEF URLs by Artio