Sınıf Perspektifinden Göçmenliğe Bakmak - Panel ve Forum - Mesele 121

Daha iyi ve güvenli bir hayat kurmak için göç etmek zorunda kalan kitleler, dünyanın hemen her yerinde ucuz işgücü olarak istihdam ediliyor. Kapitalizmin tüm dünyada yarattığı çevresel ve insani tahribat bireyleri göçe zorlarken, göç edenlerin yeni coğrafyalarda hayatta kalmak için razı geldiği kölelik benzeri çalışma koşulları da piyasaların sermaye lehine yeniden yapılanması için adeta can suyu işlevi görüyor.

Türkiye’de de durum çok farklı değil. Küçük atölyesinden büyük işletmesine, kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat, tekstil, tarım, ev işleri gibi sektörlerden, görece daha istikrarlı metal sanayisine göçmen emeği her alanda maliyetleri düşürmek için fütursuzca kullanılıyor. Göçmenler bir yandan ırkçılık ve nefret temelli saiklerle “kapı dışarı” edilmekle tehdit edilirken, öte yandan sermayenin “kurtarıcısı” olarak piyasada talep buluyor. Oysa bizim, rekabet karşısında sınıf dayanışmasını daha fazla ve yaratıcı biçimlerde düşünmeye ve örgütlemeye ihtiyacımız var.

Bu çerçevede Yeni Emek Çalışmaları Ofisi olarak, Türkiye’deki göçmenlerin durumunu, göçmen emeğini ve sınıf mücadelesinin bu gündemle ilişkisini farklı açılardan konuşacağımız bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte sendikaların, sınıf örgütlerinin, sınıf mücadelesi verenlerin bu gündeme nasıl bakış açıları ve yöntemlerle yaklaşabileceğini de tartışıp bu konuda öneriler üretmeyi hedefliyoruz. Panel ve foruma, gündemle ilgilenen sendika uzmanı, sendikacı, örgütlü-örgütsüz işçiler, araştırmacılar ve gündemle ilgilenen herkes davetlidir.

Yeni Emek Çalışmaları Ofisi

  • Tarih: 19 Ekim 2019 Cumartesi
  • Saat: 15:00 – 19:00
  • Yer: Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi

PROGRAM

15.00-16.30: Panel

  • Didem Danış / Küreselleşen Ekonomide (Yabancı) Göçmen Emeği: Süreklikler/Değişimler
  • Pedriye Mutlu / Sınıf Perspektifi ile Göç: Suriyeli Göçmen İşçiler Deneyimi
  • Şebnem Oğuz / Göçmen Emeği ve Sınıf: Marx'ın Göreli Artı Nüfus Kavramının Güncelliği
  • Baran Gürsel / Göçmen Emeğinin Ruhsallığı ve Sınıf Hareketi
  • Yürütücü: Gökçe Tatlısu

17.00-18.30: Atölye-Forum

"Sınıf hareketi göçmenlik meselesine nasıl bakış açıları ve yöntemlerle yaklaşabilir?"

  • Yürütücüler: Fatma Tulum, Ece Bişirir
Joomla SEF URLs by Artio