Gelecek Şimdi: Türkiye’de Kültür Pratiklerinin İnşası ve Yeniden İnşası - Mesele 121

Türkiye’deki kültür ve sanat yöneticileri, pek çok aktör tarafından belirlenen bir alanda faaliyet gösteriyorlar. Kamusal kültür kurumlarından, fonlarla sürdürülen kurumlara, bağımsız sanatçı inisiyatiflerinden uluslararası kuruluşlara kadar ülkenin kültürel manzarası son derece çeşitli aktörü barındırıyor. Bu bağlamda, kültürel politikaların ve pratiklerin inşası farklı şekillerde gerçekleşiyor ve yerelden ulusala her coğrafyada kurulan farklı ilişkiler çerçevesinde değişkenlik gösteriyor. Türkiye’de kültür pratikleri nasıl ve kimler tarafından inşa ediliyor ve uygulanıyor? Farklı aktörler arasındaki ilişkiler bunu nasıl şekillendiriyor? Kimi zaman işbirliği halinde, kimi zamansa bireysel çabalarla gerçekleşen bu eylemler, nasıl sonuçlar doğuruyor? 

Gelecek Şimdi: Türkiye’de Kültür Pratiklerinin İnşası ve Yeniden İnşası, bu soruların Türkiye’nin önde gelen ve son yıllarda görünür olan kültür yöneticilerinin birlikte tartışacakları bir buluşma. Kültür için Alan kapsamında İzmir, Diyarbakır, Gaziantep ve diğer şehirlerde gerçekleştirilen örnek projelerden ilham alarak, kültür yöneticilerinin perspektifleri ve deneyimleri üzerinden kentsel dönüşüm, kentsel miras ve kültür-sanata erişim gibi güncel sorunları yerel ve küresel bağlamda ele alacağız.

Yaratıcı buluşma metotları, zihin açıcı tartışmalar, örnek teşkil eden sanatsal çalışmaların paylaşımı, sohbetler ve çalışma oturumlarından oluşan program, farklı aktörlerin bilgi ve deneyimlerini özgürce paylaşacakları bir alan yaratmayı amaçlıyor.

Iki günlük buluşma, Kültür için Alan programı kapsamında ve A Corner in the World kürasyonu ile Arter’in ev sahipliğinde gerçekleşmektedir.

7 Aralık Cumartesi

13.00-13.30 Ziyaretçiler için Kayıt

13.30-14.00 Açılış Konuşması ve Tanıtım
Konuşmacılar: Hanna Dede (Kültür için Alan), Mike Bode (İsveç Konsolosluğu), A Corner in the World

14.00-15.00 Çalışma Oturumu: Kültür Politikalarında Yeni Yaklaşımlar
Kültür politikaları alanını şekillendiren yeni yaklaşım ve trendler nelerdir? Bu oturumda kültür organizasyonlarının şehirler ve bölgeler ölçeğindeki etkileri ele alınacak.
Konuşmacılar: Özlem Ece (IKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü), Esra A. Aysun (British Council Türkiye Sanat Direktörü) , Asena Günal (Anadolu Kültür Genel Koordinatörü)

15.00-15.15 Kahve Arası

15.15-15.30 Fast-Forward Sunumları
Konuşmacılar: Cenkhan Aksoy (Darağaç, Izmir), Rıdvan Kuday (A4 Open Art Space, Diyarbakir), Serkan Taycan (Dönüşen Şehir, Gaziantep)

15.30-16.45 Çalışma Oturumu: Kültür ve Sanat ile Kentsel Dönüşüm
Kültür inisiyatiflerinin, projelerinin ya da mekanlarının belli bir bölgeye yerleşmesi, çoğu kez kamusal ya da özel kurumların o bölgeye ait genel kalkınma politikalarının bir parçası olabilmektedir. Bu durum, soylulaştırma ve orada yaşayan toplulukların geleceği açısından sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Kültür ve sanat kurumları, kentsel dönüşüm süreçlerinde nasıl rol alabilirler? Bu sürecin ortaya çıkardığı sorunlar ve imkanlara nasıl cevap verebilirler?
Moderatör: Prof. Asu Aksoy (Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı)
Konuşmacılar: Cenkhan Aksoy (Darağaç, Izmir), Rıdvan Kuday (A4 Open Art Space, Diyarbakir), Serkan Taycan (Dönüşen Şehir, Gaziantep), İlkay Baliç (Arter İletişim Direktörü, İstanbul)

16.45-17.00 Kahve Arası

17.00-17.15 İlham Veren Konuşma
Nil Delahaye (BoMoVu, Istanbul)

17.15-17.30 Fast-Forward Sunumları
Remzi Sever (Merkezkaç, Diyarbakir), Derya Efe Uluca (2 Yaka Kısa Film Festivali, Izmir), Abdulwahab Alali (Nefes Kültür Sanat Derneği, Gaziantep)

17.30-18.45 Çalışma Oturumu: Kültüre Erişim: Kültür ve Sanatta katılım, etkileşim ve kapsayıcılık
Kültür ve sanat kurumları toplumların, kentlerin ve ülkenin dönüşümüne nasıl bir katkı sağlayabilirler? Farklı topluluklara ulaşarak halkın kültür ve sanata erişimi nasıl artırılabilir? Bu politikaların nasıl sonuçları olmaktadır?
Moderatör: Recep Tuna (Kültür için Alan İzmir Koordinatörü)
Konuşmacılar: Remzi Sever (Merkezkaç, Diyarbakir), Derya Efe Uluca (2 Yaka Kısa Film Festivali, Izmir), Abdulwahab Alali (Nefes Kültür Sanat Derneği, Gaziantep)

8 Aralık Pazar

13.00-13.30 Ziyaretçiler için Kayıt

13.30-13.45 Fast-Forward Sunumları
Murat Aygün (Amidart, Diyarbakir), Mehmet Akif Kanar (Foodcraft, Gaziantep), Ömer Kılıç (13m2, Mardin), Cenk Hasan Dereli (İlham Veren İşler, Izmir)

13.30-14.45 Çalışma Oturumu: Kültürel Mirasın Geleceği
Kültürel miras, kültür alanının farklı aktörleri tarafından nasıl tanımlanmaktadır ve onun korunması ve güncel temsilleri nasıl mümkün olabilir? Bağımsız inisiyatifler, bu alandaki kapasitelerini geliştirmek için birbirleri ve diğer kamu kurumları ile nasıl bir etkileşim içinde olabilirler?
Moderatör: Eda Yiğit (Karşı Sanat Çalışmaları)
Konuşmacılar: Murat Aygün (Amidart, Diyarbakir), Mehmet Akif Kanar (Foodcraft, Gaziantep), Ömer Kılıç (13m2, Mardin), Cenk Hasan Dereli (İlham Veren İşler, Izmir)

14.45-15.15 Çok Kısa bir Öykü, Rawan Magarbeh (video gösterimi)
Sonrasında yönetmen ile Soru&Cevap
Moderatör: Rawan Takriti (Kültür için Alan Gaziantep Koordinatörü)

15.15-15.30 Kahve Arası

15.30-15.45 İlham Veren Konuşma
TBC, Barış için Müzik

15.45-17.00 Çalışma Oturumu: Kültür ve Sanatta Merkezler ve Çevreler
Türkiye bağlamında kültür sanat alanındaki merkezler ve çevreler nasıl tanımlanabilir? Birbirleriyle ilişkileri ve işlevleri nelerdir? Yerel kültür kurumları, kültür politikalarını, sanatçı ağlarını, profesyonelleri ve toplumu desteklemekte nasıl bir rol üstlenebilirler?
Moderatör: Yard. Doç Dr. Esra Yıldız (Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı Direktörü)
Konuşmacılar: Övgü Gökçe (Kültür için Alan Diyarbakır Koordinatörü), Saliha Yavuz (Hayy Açık Alan), Sarp Keskiner (6x6x6)

17.00-17.15 Kahve Arası

17.15-17.45 Hip-Hop Performans: Güçlü Adımlar Projesi
Sonrasında proje katılımcıları ile Soru&Cevap

Yer: ARTER Sevgi Gönül Oditoryumu

**** İngilizce- Türkçe simultane çeviri olacaktır // There will be English-Turkish simultaneous translation****
**** Etkinlikler ücretsizdir ve rezervasyona gerek yoktur // All the events are free of charge and no-reservation is required****

 

Joomla SEF URLs by Artio