2020 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları (2. gün) - Mesele 121

Şerif Süveydan ve Evrim Gürel Süveydan sunumundan görsel

SALT Araştırma Fonları’yla 2020 yılında desteklenen projelerin bulguları, iki günlük çevrimiçi bir programla tartışmaya açılıyor. Seçici Kurul üyelerinden Alev Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi), Bora Gürdaş (Hacettepe Üniversitesi), Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi) ve Farah Aksoy’un (SALT) moderatörlüğündeki oturumlarda, araştırmacılar çalışmalarının yöntem, süreç ve verileri hakkında sunumlar yapacak.


  • Tarih: 14 Ocak 2021 Perşembe 
  • Saat: 17.30-19.30
  • Yer: SALT Youtube kanalı

Program

14 OCAK PERŞEMBE

 

 • 17.30 Açılış: Lorans Tanatar Baruh (SALT)
 • 1. Oturum - Moderatör: Bora Gürdaş
 • 17.35-17.55 Gülay Acar Göktepe Sunumu:

“İzmir’in Sosyal Yaşamında Bir ‘Cennet Kapısı’: Göktepe Piyano Salonu (1952-1957)”

Hacettepe Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdüren Gülay Acar Göktepe’nin araştırması, 1952’de özel bir mülkün üst katında açılan ve İzmir’in ilk konser salonu olma özelliğini taşıyan mekânın yapı, kurum ve kişilerle etkileşimlerinin yanı sıra şehrin sosyal yaşamına etkilerini, kurucusu Selahattin Göktepe’nin özel arşivi üzerinden inceliyor.

 • 17.55-18.15 Mert Sarısu Sunumu:

“Kayıp Bir Avangardın İzinde: Darbeler Arası Sanat ve Toplumsal Hareketler”

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam eden Mert Sarısu, kültürel pratiklerle toplumsal hareketlerin ilişkisini Halkın Dostları (1970-1971), Militan (1975-1976) ve Sanat Emeği (1978-1980) dergileri üzerinden değerlendiriyor; 12 Eylül’e varan süreçte Türkiye devrimci sanat çevrelerinin politika ve sanat ekseninde ürettiği çelişkileri tartışmaya açıyor.

 • 18.15-18.30 Soru-Cevap
 • 18.30-18.35 Ara
 • 2. Oturum - Moderatör: Farah Aksoy
 • 18.35-18.55 Faruk Can Ünal Sunumu:

“Türkiye’de Yazlık ve Dinlenme Kültürünün İlk Örneklerinden Biri Olarak Bayramoğlu”

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi Faruk Can Ünal’ın araştırması, 1950’ler sonrasında yazlık ve dinlenme kültürünün toplumda yer edinmesiyle İstanbul’a yakın konumlanan Bayramoğlu’nun bir yazlık yerleşim yeri olarak ortaya çıkışı, gelişimi ve dönüşümüne odaklanıyor. Sosyokültürel ve ekonomik yapısındaki değişim temelinde kullanıcılarını 1955-1970, 1980’ler ve günümüze ulaşan süreç olarak üç ayrı dönemde inceleyen çalışma, yerleşim ve yapılaşma düzenini mimari bağlamda yorumluyor.

 • 18.55-19.15 Nora Tataryan Sunumu:

“Geç Osmanlı’da Bir Kültürel Üretim Mekânı Olarak Salonlar”

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi Nora Tataryan, II. Meşrutiyet sonrasında çoğu zaman bir evin oturma odasında kadınlar tarafından tertip edilen davetlerin zaman içerisinde dönemin kültürel üretimlerinin ham hâllerinin tartışıldığı mekânlara dönüşümünü ele alıyor. Araştırma, “salon” adıyla anılan bu oturumların modernleşme sürecindeki işlevini, Osmanlı Feminist Hareketi’ndeki kadın imgesi üzerinden okuyor. 

 • 19.15-19.30 Soru-Cevap

 

Joomla SEF URLs by Artio