2020 SALT Araştırma Fonları Proje Sunumları (1. gün) - Mesele 121

Şerif Süveydan ve Evrim Gürel Süveydan sunumundan görsel

SALT Araştırma Fonları’yla 2020 yılında desteklenen projelerin bulguları, iki günlük çevrimiçi bir programla tartışmaya açılıyor. Seçici Kurul üyelerinden Alev Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi), Bora Gürdaş (Hacettepe Üniversitesi), Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi) ve Farah Aksoy’un (SALT) moderatörlüğündeki oturumlarda, araştırmacılar çalışmalarının yöntem, süreç ve verileri hakkında sunumlar yapacak.


  • Tarih: 13 Ocak 2021 Çarşamba 
  • Saat: 17.30-19.30
  • Yer: SALT Youtube kanalı

Program

 • Açılış: Lorans Tanatar Baruh (SALT)
 • 1. Oturum: Moderatör: Alp Yücel Kaya 
 • 17.35-17.55 Mert Daban Sunumu:

“Osmanlı Ankara’sına Sürgünler (1895-1912): Şehir-Sürgün İlişkisi Açısından Bir Yaklaşım”

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini sürdüren Mert Daban’ın araştırması, müftü, imam, gazeteci, asker ve öğrenci gibi bireysel örneklerin yanı sıra, Havran’daki isyanı takiben Dürzi topluluğuna odaklanarak 1895 ile 1912 arasında Ankara’ya sürgün vakalarını inceliyor. Vilayetteki sosyal ve fiziksel olanaklara bakan çalışmada, dönemin suç ve ceza uygulamaları karşılaştırmalı olarak irdeleniyor.

 • 17.55-18.15 Emirhan Özay Sunumu:

“Anâsır Arasında: Ladino Basında Boykot, Ekonomik Milliyetçilik ve Osmanlılaşma Meselesi (1913-1914)”

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam eden Emirhan Özay, Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı, Rus, Leh ve Yunan milliyetçi ekonomi politikaları ve boykot hareketleri bağlamında, İstanbul ve İzmir’deki Ladino gazetelerinin yayın politikasını araştırıyor. Çeviriler, açık mektuplar ve polemik yazılarında önerilen uygarlık (sivilizasyon), Yahudi özgürleşmesi (emansipasyon) ve geri kalmışlığa karşı yeniden doğuş (renasimyento) kavramlarını sorguluyor.

 • 18.15-18.30 Soru-Cevap
 • 18.30-18.35 Ara
 • 2. Oturum - Moderatör: Alev Erkmen
 • 18.35-18.55 Kıvanç Kılınç, Gülsüm Baydar ve Ahenk Yılmaz Sunumu:

“Gecekondunun ‘Modern’le İkamesi: İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Konutları (1979)”

Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi Kıvanç Kılınç ile Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Gülsüm Baydar ve Ahenk Yılmaz’ın araştırması, İzmir Belediyesi’nin Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi gecekondu önleme bölgesinde gerçekleştirdiği bir sosyal konut projesinin 1970’lerdeki söylemsel oluşum sürecini ele alıyor. Çalışma, projenin aktörlerini, konut planlarını, tasarımın öngördüğü aile yaşamını, ikame edilen gecekondulara yönelik yıkım ve nesneleştirme söylemini arşiv belgeleri, belediye yayınları ve dönemin yerel gazete haberleri aracılığıyla tartışıyor.

 • 18.55-19.15 Şerif Süveydan ve Evrim Gürel Süveydan Sunumu:

“Antakya’nın 1960-1990 Arası Kentsel Gelişiminde Bir Mimarın Rolü: Vilyam Azaroğlu”

Mimar Şerif Süveydan ile tasarımcı Evrim Gürel Süveydan, Antakya’nın kentsel gelişiminde önemli bir rol oynamış mimar Vilyam Azaroğlu’nun (1927-2020) üretimleri ve hayatına odaklanıyor. Yarı biyografik nitelikteki çalışma, 1957’den 1990’a Antakya ve yakın çevresinde, çoğu bugüne ulaşamamış yüzlerce binayı tasarlayan Azaroğlu’nun 1950’ler sonrası modern mimarlık mirasına katkısını değerlendiriyor. 

 • 19.15-19.30 Soru-Cevap
Joomla SEF URLs by Artio