2019'da kültürel istihdam yüzde 2,6 azalarak 631 bin kişi oldu - Mesele 121

Raportör

Türkiye'de kültürel istihdam 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 631 bin kişi oldu. 2019'da kültürel istihdamın yüzde 53,2'sini erkekler, yüzde 46,6'sını kadınlar oluşturdu.

Türkiye istatistik kurumu, (TÜİK) 2019 yılı kültürel istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de kültürel istihdam 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 631 bin kişi oldu. 2019'da kültürel istihdamın yüzde 53,2'sini erkekler, yüzde 46,6'sını kadınlar oluşturdu.

Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 61,0'ı 30-54 yaş grubunda, yüzde 29,2'si 15-29 yaş grubunda, yüzde 9,7'si ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 41,5'ini lise altı eğitimliler, yüzde 36,1'ini yükseköğretim, yüzde 22,2'sini ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu. Bir önceki yıla göre kültürel istihdamda olan lise altı eğitimlilerin sayısı yüzde 11,2 azalarak 262 bin kişi, lise ve dengi meslek okulu mezunlarının sayısı yüzde 3,4 azalarak 140 bin kişi ve yükseköğretim mezunlarının sayısı yüzde 9,6 artarak 228 bin kişi oldu.

Kültürel istihdamda olanların, yüzde 59,9'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 40,1'i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 75,4'ü tam zamanlı çalışırken, yüzde 24,4'ü yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38,8 saat oldu.

Kültürel istihdamın yüzde 87,6'sını kültürel meslek alanlarında, yüzde 12,4'ünü ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların yüzde 39,6'sı el sanatları çalışanları, yüzde 18,1'i mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 9,2'si ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştı.

Çok Okunanlar