Özne Felsefe Dergisi’nin Nietzsche özel sayısı çıktı

Dergilik
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Özne Felsefe Dergisi’nin 31. Sayısı (Güz 2019) Nietzsche özel sayısı olarak yayımlandı. Sadık Erol Er ve Volkan Ay’ın editörlüğünü üstlendikleri oldukça hacimli olan bu sayıda (832 sf.), Nietzsche ile ilgili telif ve çeviri olmak üzere elliye yakın yazı yer alıyor.

> Kolektif
> Çizgi Kitabevi Yayınları, 832 s.
> Satın almak içinOrtaya koyduğu özel sayılarıyla dikkat çeken Özne Dergisi, popüler kültürün (özellikle sosyal medyada) bir öznesi olarak sığlaştırılan Nietzsche’yi yüzeysel okuma tuzaklarının ötesinde derinlikli ve kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Gerek akademi gerekse de akademi dışı katkılarla Nietzsche’ye yönelik daha özgün/yerli çalışmalara yer veriyor. Nietzsche’nin felsefesini ve ölümünden günümüze kadarki etkilerini geniş biçimde ele alan yazılar, aynı zamanda çeşitli Nietzsche yorumlarını ve değerlendirmelerini de içeriyor. Ülkemizdeki Nietzsche tartışmalarını zenginleştirecek olan yazıların yer aldığı bu sayı, yalnızca felsefe ile ilgilenenlere değil, herkese sesleniyor. 

Editör Sadık Erol Er ve Volkan Ay Nietzsche'yea ilişkin olarak şu görüşleri dile getiriyorlar:

“Nietzscheci bir esinle felsefe, akademinin dar ve karanlık koridorlarından çıkarılıp, hayatın içine dâhil olmalıdır. Biz de elimizden geldiğince felsefeyi düşünce ve kültür dünyamızda daha belirgin ve etkin kılmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda Nietzsche’nin sesi kültürel, etik-politik vb. sorunlarımızı anlamda ve çözümler aramada yol gösterici nitelikleri fazlasıyla taşımaktadır.” 

 

ÖZNE Güz 2019-sayı 31: NIETZSCHE

İÇİNDEKİLER

Nietzsche’de Nihilizm Problemi / Uluğ Nutku

Trajik İnsan: Apollon-Dionysos Karşıtlığı ve Denge Sorunu / Ali Osman Gündoğan

Nietzsche’nin Hakikat Anlayışı: Yorum, Yalan ve Yanılsama Olarak Hakikat / Sebahattin Çevikbaş

Nietzsche ve Çileci İdeal / Kasım Küçükalp

Nietzsche’de “Décadence” Fenomeni / Yavuz Kılıç

Nietzsche, Dionysos ve Müziğin Ontolojisi / Christoph Cox

Nietzsche ve Budizm / Benjamin A. Elman

Nietzsche ve Faşizm / Derda Küçükalp

Nietzsche’nin Aristokratik Radikalizmi / Yasin Parlar

Heidegger’in Düşünmek Ne Demektir? Derslerindeki Übermensch [Üstinsan] Çözümlemesi ve Übermensch -Düşünme İlişkisi / Burak Çakır

Nietzsche’de Varlık ve Oluş Üzerine Heidegger’in Yorumu / Feyruze Cılız - Zehragül Aşkın

Nietzsche ve Spinoza: Amor Fati ve Amor Dei / Yirmiyahu Yovel

İnsan ve Değerleri Açısından Bir Arada Olmanın Zorunluluğu: Spinoza ve Nietzsche’de Yaşamın Olumlanması / Mustafa Ağaoğlu

Nietzsche Düşüncesinde Hayatın Olumlanması ve Değerlerin Yeniden Değerlendirilmesi / Ali Han Babuççu

Nietzsche’nin Kant Temellüğü / Tsarina Doyle

Nietzsche ve Schelling’te Geçmişi Anlamak: Logos mu Mitos mu? / Katia Hay

Hegel ve Nietzsche: Tin ve Patolojisi Üzerine / Frederick Neuhouser

Nietzsche ve Eğitim Anlayışı / Ali Özgan

Nietzsche'nin Özgür İstenç Eleştirisinin Dayanakları / T. Ketenci – M. Topuz

Friedrich Nietzsche’nin Psikanalizinden Sigmund Freud’un Nietzscheci Eleştirisine: Entelektüel Bir Akrabalık İlişkisi / Ersun Çıplak

Carl Gustav Jung’un Nietzsche’nin Zerdüşt’ü Üzerine Seminerler 1934 - 1939 Başlıklı Yapıtının Eleştirisi / Ersun Çıplak

Nietzsche’nin Minimlist Ahlak Psikolojisi / Bernard Williams

Nietzsche’yi Bulmak ve Sonra Ondan Kurtulmak! / Erdem Baykal

Badiou’nun Nietzsche’si: Bir Olay Düşünürü Olarak Radikal Edim Filozofu / Emine Aydoğan

Foucault’un Nietzsche’sinden Yararlanmak: Nietzsche, Soykütük, Otobiyografi / Douglas Thomas

İnsanın Yükünün Üstesinden Gelmek: Nietzsche, Deleuze Ve Yaşamın Olanakları / Keith Ansell Pearson

Niet-zsche: Derrida’nın Nietzscheleri/ Peyami Safa Gülay

Nihilizm ve Vattimo’nun Nietzsche’sinde Postmodern / Ashley Woodward

“Dionizyak Kadın”: Irigaray’ın Nietzsche’si / Fatime Gümüş

Devrimci Korku: Nietzsche ve Kristeva’nın Şiir Politikası Üzerine Görüşleri / Kelly Oliver

“Dürüstlüğümüz!” Nietzsche’deki Ahlak Duygusunun Hakikati Üzerine / Jean-Luc Nancy

Tanrı’nın Ölümü, Simulakr ve Hipergerçek Evren / Emin Oral

Tanrısal Bir Kehanet, Nedensiz Bir Hareket ve Yunan Stili Cinayet/ Burak K. Durak

Gestalt, Öznellik, Olumsuzluk: Üstinsan’ın Heideggerce Yorumu Ve Spengler’de Kültürlerin Morfolojisinin Eleştirisi / Golfo Maggini

Nietzsche’nin Metafizik Eleştirisi ve Moral Dışı Değerlendirme Bakışı/Celal Gürbüz

Metafiziğin Pedagojisi: Platon’un Üstesinden Gelmek / Birdal Akar

Tragedyanın Doğuşu: Apollon ve Dionysos İlüzyonundan İlk Trajik Filozofa Dair Bir İnceleme / Ebru Aydın

Nietzsche’nin Homo Natura’sı Kimdir? “İyinin ve Kötünün Ötesinde”nin 230. Aforizmasında Kendini-Bilme, Dürüstlük ve İnsanın Dönüşümleri / Vanessa Lemm

Cioran’ın Nietzsche’si / Sadık Erol Er

Nietzsche’de Yaşam ve Tarih Arasındaki Gerilim / Mustafa Günay

Batı Medeniyeti Tarihi’nin Bir Alegorisi Olarak Dört İnsan Tipi Üzerinden Okunması: Friedrich Nietzsche Düşüncesi’nde Sürü İnsanı, Son İnsan, Hür İnsan ve Üst İnsan/ Mehmet Mengü

Nietzsche ve Özgürlük Politikası: Anti-Ahlak Olarak Queer Teorisi / C. Heike Schotten

Tanrıya Karşı Tanrılar: Nietzsche ve İslam/ Elif Ergün -Yıldırım Ortaoğlan

Mantıkçı Despot, Anti-Yunan ve Dekadan: Nietzsche’nin Sokrates’i ya da Sokrates’in Suretleri / Sever Işık

Nietzsche’nin Nörolojik Hastalıkları / D. Hemelsoet-K. Hemelsoe -D. Devreese

Frankfurt Okulu’nun Nietzscheci Uğrağı -- Frankfurt Okulu’nda Nietzscheci Uğrak / Rolf Wiggershaus

Metafiziğin Yorumu ya da Heidegger’in Nietzsche’si Üzerine Bir İnceleme / Gevher Aslıhan Uncu

İnsan’ın Hayvanlığı Üzerine: Nietzsche’nin Hayvanları / Celal Sabancı

Çok Okunanlar

Yakındaki etkinlikler